HỘI THẢO RA MẮT TẠI MIỀN NAM CLB MÔ PHỎNG HIỆU NĂNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM (IBPSA-VIETNAM)

Ngày 19/01/2019 vừa qua tại Hội trường Trường ĐH Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh
Hội thảo ra mắt tại Miền Nam CLB Mô phỏng Hiệu năng công trình xây dựng Việt
Nam IBPSA – Vietnam (IBPSA - Vietnam) được tổ chức bởi (IBPSA-Vietnam) phối
hợp cùng Mạng lưới Hiệu quả Năng lượng Việt Nam (EEN – Vietnam) với sự tài trợ
của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đất Việt (CTCP Vilandco), Công ty
EDEEC, ARDOR Architects, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Sao (SAO EE).
Hội thảo ra mắt tại Miền Nam của CLB Mô phỏng Hiệu năng công trình xây
dựng Việt Nam (IBPSA - Vietnam) đã diễn ra hết sức thành công, tốt đẹp với sự
quan tâm của đông đảo các kiến trúc sư, kĩ sư và những người hoạt động trong
lĩnh vực Mô phỏng hiệu năng công trình.

SAO cũng đã có bài chia sẻ các case study về ứng dụng mô phỏng hỗ trợ thiết kế.