Giới thiệu phần mềm thiết kế Design Builder

Đây là một phần mềm rất mạnh trong việc mô phỏng - phân tích - tối ưu hóa năng lượng. Do đó, Quý vị có thể thiết kế và vận hành tòa nhà với mức tiêu thụ năng lượng thấp nhất mà vẫn thỏa mãn các quy chuẩn và tiện nghi cuộc sống.