Hiện nay, việc sử dụng năng lượng kém hiệu quả đã dẫn đến nhiều hậu quả xấu. Dù mức sống của con người đang ngày một tăng cao, nhưng nguy cơ lãng phí tài nguyên và tiền bạc trong tương lai vẫn có thể diễn ra. Trước đây, hầu hết mọi người đều không mấy quan tâm đến những vấn đề như: “Xanh”, “Môi trường”, khái niệm về công trình “xanh”, “kiến trúc bền vững với môi trường”, … trong việc thiết kế và xây dựng, vì thiếu tính thực tế và không tiết kiệm. Tuy nhiên, trong thời đại mà vấn đề tài nguyên thiên nhiên và môi trường là vô cùng cấp thiết như hiện nay, thì khái niệm “Công trình xanh” dần gần gũi hơn và mang lại nhiều cảm hứng cho con người. Với mong muốn giúp đỡ mọi người có một cuộc sống tươi đẹp hơn và giảm thiểu tối đa việc sử dụng lãng phí nguồn tài nguyên, chúng tôi đã tạo dựng SAO, hướng tới tương lai, SAO sẽ dẫn đầu trong lĩnh vực Mô phỏng- Phân tích- Tối ưu hóa.