Xây dựng mô hình năng lượng

 •  Xây dựng mô hình năng lượng theo chuẩn LEED
 •  Dựng mô hình năng lượng
 •  Tối ưu năng lương tuân thủ theo tiêu chuẩn
 •  Phân tích đổ bóng
 •  Mô phỏng bức xạ mặt trời
 •  Phân tích vị trí địa lý
 •  Mô phỏng thoát hiểm
 •  Phân tích phản chiếu
 •  Phân tích tầm nhìn
 •  Phân tích phân bố trí cửa
 •  Phân tích ánh sáng tự nhiên
 •  Phân tích ô nhiễm ánh sáng
 •  Phân tích âm thanh

 

Phân tích năng lượng

Ánh sáng tự nhiên

Chiếu sáng nhân tạo

Bức xạ mặt trời

Đổ bóng

Mô phỏng thông gió cưỡng bức - Nhiệt độ

Mô phỏng thông gió cưỡng bức - Vận tốc gió

Mô phỏng thông gió tự nhiên - Nhiệt độ

Mô phỏng thông gió tự nhiên - Vận tốc gió

Mô phỏng tầm nhìn

Mô phỏng thoát hiểm khẩn cấp

“Có thể họ chưa quan tâm đến vấn đề tiết kiệm năng lượng (nên không quan tâm mô phỏng năng lượng), chính là tiết kiệm tiền vì họ có quá nhiều tiền. Có thể họ không để ý lắm đến mức độ tiện nghi trong căn nhà họ đang ở (nên không cần mô phỏng ánh sáng, nhiệt độ, gió, CO2, ...). Nhưng chắc chắn họ sẽ rất quý tính mạng của họ nên sẽ phải cần tới mô phỏng thoát hiểm. Đến với SAO-EE là đến với sự an toàn tiện nghi và tiết kiệm”