Heineken Factory

Mục đích mô phỏng: kích thước các cửa lấy gió có đảm bảo được lưu lượng gió cần thiết hay không

Kết quả: thông qua mô phỏng đã thấy được những chỗ gió còn thiếu hoặc bị quẩn, từ đó đưa ra giải pháp điều chỉnh cửa gió cho phù hợp

Share:
Can you need?

Latest projects